Vyberte stránku

Podejte
žádost

Přílohy
ke stažení

Seznamy
schválených
žadatelů

Často
kladené dotazy

Úvod

 

 

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+ (4.výzva)

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.

Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.

Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.

Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ (dokumenty ke stažení – Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+).

Dokumenty ke stažení

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu pro občany.
Kontakty : kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Užitečné odkazy

Seznam podporovaných tepelných zařízení (SVT kód) https://svt2014-2020.sfzp.cz/
Ministerstvo životního prostředí https://www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí https://www.sfzp.cz

 

Kotlíkové dotace