Vyberte stránku

Podejte
žádost

Přílohy
ke stažení

Seznamy
schválených
žadatelů

Často
kladené dotazy

Úvod

Aktuální informace k 3.8.2022.

Příjem žádostí pro “ Nízkopříjmové domácnosti “ bude ukončen k 31.8.2022.

S pozdravem

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

Aktuální informace k 29.3.2022 –„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“
Vážení zájemci,

chtěli bychom vás informovat, že – vzhledem k aktuální mezinárodní situaci – Ministerstvo pro životní prostředí rozhodlo o některých úpravách týkajících se podpory v rámci kotlíkových dotací v nové připravované výzvě, která bude vyhlášena během června letošního roku. Tyto úpravy se týkají navýšení podpory pro tepelná čerpadla a omezení podpory pro plynové kondenzační kotle.

Dle nejaktuálnějšího se navyšuje finanční podpora na tepelné čerpadlo z původních 130 000 Kč na nových 180 000 Kč, nebo 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu.

V rámci dotace na plynové kondenzační kotle budou podpořeny max. částkou 100 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů) pouze ty žádosti, kde výměna byla již realizována, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo kde byla objednána instalace nového kondenzačního kotle do 30. 4. 2022 na základě závazné objednávky dodavatele, která bude povinnou přílohou žádosti o kotlíkovou dotaci. Po tomto termínu, tj. po 30. 4. 2022 není dotace na výměnu starého kotle za nový plynový kondenzační kotel garantována. Závazná objednávka nebude relevantní pro již zrealizované výměny.

Výše dotace na kotle na biomasu (automatické nebo ruční přikládání) se nemění, tj. zůstává 95 % ze způsobilých výdajů, nebo max. 130 000 Kč.

Tímto vám dáváme na zváženou, o jaký typ nového zdroje tepla budete chtít žádat. Zájemci, kteří mají i tak zájem si zakoupit plynový kondenzační kotel po 30. 4. 2022, můžou využít dotace z programu Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí (https://novazelenausporam.cz/).

V tomto dotačním programu není podpora plynových kotlů nijak omezena.

S pozdravem

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

  •  

Kde a kdy můžete žádat

Elektronicky přes webový formulář (6.6.2022 od 10:00)

Kontaktní spojení

Oddělení skupinových projektů

Infolinka ke kotlíkovým dotacím:

257 280 991

Pondělí a středa 8:00 – 12:00

e-mail: kotliky@kr-s.cz

Užitečné odkazy

Seznam podporovaných tepelných zařízení (SVT kód) https://svt2014-2020.sfzp.cz/
Ministerstvo životního prostředí https://www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí https://www.sfzp.cz

 

Kotlíkové dotace